இயல்பையும்: புல்ஷிட்டா அல்லது அதிசயமாக குணமடைதலா? 5 உண்மைகள் கடினமான உண்மைகள்

நீங்கள் அதை வாங்கலாம் அல்லது இங்கே வாங்க முடியாது. ஃபெம்-கருப்பொருள் தயாரிப்புகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது குறித்த சில யோசனைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல பக்கமாகும்.

சிலர் என்னிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள், "நான் இதை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும், அது ஏன் எப்போதும் இருக்கக்கூடாது?" பதில்: நீங்கள் இந்த தயாரிப்பை வாங்க விரும்பவில்லை அல்லது ஒரு நாள் அல்லது அதற்கு மேல் உங்களுக்குத் தேவையானதை விட அதிகமாக இருக்க விரும்பவில்லை, மேலும் உங்கள் உடல் இன்னும் பெண்பால் என்று மாறவில்லை என்றால் உங்களுக்கு இது தேவையில்லை. பெண்கள் சார்ந்த தயாரிப்புகள் இல்லாததால் நான் இந்த தயாரிப்பை பரிந்துரைக்கவில்லை, ஆனால் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு இது தேவையில்லை என்பதால். இது உங்களை மேலும் பெண்பால் ஆக்காது, மேலும் நீங்கள் தயாரிப்பை வாங்கியதை விட இது உங்களை இன்னும் பெண்பால் மற்றும் மகிழ்ச்சியடையச் செய்யலாம். உங்கள் உடலைப் பயன்படுத்தத் தொடங்க வேண்டிய நேரம் இது, உங்கள் உடலை கவனித்துக் கொள்ளத் தொடங்க வேண்டிய நேரம் இது. இது உங்களுக்கு பெண்பால் உணரவில்லை என்றால், அதை வாங்க வேண்டாம். அது என்ன? மார்பகங்கள், மார்பு, அடிவயிறு மற்றும் இடுப்பு எலும்புகள் போன்றவற்றின் அடிப்படை கட்டமைப்புகளிலிருந்து மார்பகங்களை அகற்றும் செயல்முறையாகும். எனக்கு முலையழற்சி தேவையில்லை, எனக்கு ஒன்றில் ஆர்வம் இல்லை. ஒரு பெண் ஏன் முலையழற்சி வேண்டும் என்று என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

சமீபத்திய மதிப்புரைகள்

HerSolution

HerSolution

Selina Strong

HerSolution தற்போது ஒரு இரகசிய HerSolution கருதப்படுகிறது, HerSolution, புகழ் சமீபத்தில் ராட்-ஃபாஸ்...